Català
Català, 14.04.2022 14:05, madianlopez85ga

Substitueix els complements subratllats per pronoms febles: 1. L’enginyer ha donat el projecte al seu col·laborador.
2. El forner fa pastissos per a la festa.

3. Pere va marcar un gol amb el cap.
4. M’he comprat una camisa en les rebaixes.
5. Demana (tu) els bitllets als viatgers.
6. Bernat mirava el pati de reüll.
7. M. Àngels regala el tapís a la seua amiga.
8. Joan collí moltes bresquilles al matí.
9. Enric exposa els resultats als clients.
10. Compra (tu) això a ells.
11. El jardiner fa clots per a les plantes.
12. Porta (tu) joguets a nosaltres.
13. Pere ha deixat el bolígraf a mi.
14. Ell deixava els discos a nosaltres.
15. El mariner ha vingut del port per l’avinguda.
16. Ell t’ha portat la carpeta.
17. Ells s’han deixat els llibres a la biblioteca.
18. Lluís deixa els pantalons als germans.
19. Dóna (tu) a nosaltres el llibre.
20. El xiquet ha portat els llibres a sa mare.
21. Lluís porta la camisa al revés.

Respuestas totales: 3
Ver

Otras preguntas de Català

Konu
Català, 26.06.2019 18:00, johannaboo24
Un cohete viaja 794,22 km en 15,5 minutos ¿cuantos kilometros viaja en un minuto? ​
Respuestas: 3
Konu
Català, 19.08.2019 14:40, jhfman09
Que significa ferrer, fuster, agranador, femater traduccion de valenciano al español por favor porfis urgente
Respuestas: 1
Konu
Català, 24.08.2019 20:30, rubih0528
¿cómo se dice en catalán _ me gustaría ir al cine.
Respuestas: 2
Konu
Català, 31.08.2019 06:00, solangebordon
Rima con la palabra mantuvo-contuvo
Respuestas: 1
¿Sabe la respuesta correcta?
Substitueix els complements subratllats per pronoms febles: 1. L’enginyer ha donat el projecte al...

Otras cuestiones

Konu
Matemáticas, 25.11.2020 07:55
Respuestas y preguntas en el sitio: 44550372
Haga clic en "Permitir" para acceder a
la página de respuestas de forma gratuita.